About Brian

About Brian

Brian Beta.

Brian chưa bao giờ là một phiên bản hoàn thiện. Brian luôn là một phiên bản Beta và mãi mãi như vậy bởi vì Brian luôn luôn cần phải học hỏi để hoàn thiện, nâng cấp bản thân hơn nữa.